Język / Language

Informacje

WYPRZEDAŻ

        ZAPRASZAMY

              DO SKORZYSTANIA  Z WYPRZEDAŻY PUBLIKACJI
             INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 KSIĄŻKI TAŃSZE NAWET O 50%

Pełna lista przecenionych publikacji znajduje się dziale PROMOCJE.

więcej »

Polecane pozycje

Polski język familijny. Opis zjawiska, Kwiryna Handke
Cena: 3,00 zł 5,00 zł
szt.
Polski język familijny. Opis zjawiska, Kwiryna Handke

Praca napisana z pozycji językoznawcy, jednak traktującego język nie tyle jako system oraz zbiór przepisów normatywnych, regulujących mówienie, ile jako zbiór wybranych właściwości języka wraz ze środkami i sposobami ich użytkowania w określonych oko...

Dostępność:
średnia ilość
  • promocja
Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka, Hanna Popowska-Taborska
Cena: 25,00 zł
egz.
Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka, Hanna Popowska-Taborska

    Książka Hanny Popowskiej-Taborskiej to trzecie wydanie (poprawione i uzupełnione) publikacji, która ukazała się po raz pierwszy w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w roku 1991, wznowionej dwa lata później przez SOW oraz przełożonej w roku 2005 na język słoweński. Autorka książki, językoznawczyni i slawistka, przedstawia hipotezy związane z etnogenezą Słowian, opierając się na krytycznej analizie faktów językowych. W pracy wykorzystuje źródła historyczne oraz archeologiczne, szczegółowo analizuje procesy fonetyczne i leksykalne zachodzące w językach słowiańskich w pierwszym tysiącleciu n.e. Książka zawiera rozważania nad wczesnosłowiańską etymologią oraz nad związkami języków słowiańskich z językami bałtyckimi, irańskimi, germańskimi i celtyckimi. Obecne wydanie rozszerzono o wstęp do wydania słoweńskiego, zatytułowany "W dziesięć lat po napisaniu Wczesnych dziejów Słowian oraz o zaktualizowana bibliografię ("Wybrana nowsza literatura przedmiotu").


Spis treści oraz wybrane cytaty - kliknij w tytuł publikacji

 

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
Język mniejszości w komunikowaniu społecznym. Studia nad funkcjonowaniem języków łużyckich w XIX i XX wieku, Jadwiga Zieniukowa
Cena: 10,00 zł 15,75 zł
szt.
Język mniejszości w komunikowaniu społecznym. Studia nad funkcjonowaniem języków łużyckich w XIX i XX wieku, Jadwiga Zieniukowa

Wybór studiów sorabistycznych Jadwigi Zieniukowej "o charakterze etnolingwistycznym, [które] mają za przedmiot funkcjonowanie w komunikacji społecznej obu języków łużyckich - z przewagą bardziej prężnego i lepiej dziś zachowanego górnołużyckiego - w ich formie pisanej. [...] Są one wynikiem (częściowym) zainicjowanych przez J. Zieniukową i prowadzonych w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie badań nad funkcjonowaniem łużycczyzny w komunikacji językowej - z uwzględnieniem kontekstu społecznego, kulturowego i politycznego - badań nad językiem jako wartością wspólnoty mniejszościowej, dla której rodzimy język stanowi ważny element tożsamości". (Wstęp, s. 8)

Spis treści - w nim wykaz zaprezentowanych tekstów: kliknij w tytuł publikacji

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
  • promocja
Irena Sawicka, Jolanta Sujecka, Wprowadzenie do bałkanologii. Etnosy – języki – areały – konceptualizacje
Cena: 32,00 zł
egz.
Irena Sawicka, Jolanta Sujecka, Wprowadzenie do bałkanologii. Etnosy – języki – areały – konceptualizacje

 „W niniejszej pracy postaramy się przybliżyć najważniejsze elementy złożonego zjawiska, jakim są Bałkany: przedstawimy bardzo krótko poszczególne etnosy bałkańskie, kładąc nacisk na politykę językową, ale odnosząc się również w zarycie do relewantnych dla danych problemów momentów historycznych, sprzyjających wytworzeniu się wspólnoty historycznej, językowej i kulturowo-mentalnej. [...] Książka ta jest pomyślana zarówno jako praca naukowa sensu stricte, jak i jako wstęp do bałkanologii jako nauki filologicznej. Stanowić ma kompendium najbardziej podstawowej wiedzy bałkanologa” (Od Autorek).

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 4, Wartości w świecie słowiańskim, pod redakcją Ewy Golachowskiej i Doroty Pazio-Wlazłowskiej
Cena: 43,00 zł
egz.
Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 4, Wartości w świecie słowiańskim, pod redakcją Ewy Golachowskiej i Doroty Pazio-Wlazłowskiej

 Czwarty tom z cyklu Konstrukcje i destrukcje tożsamości to zbiór tekstów podejmujących temat wartości indywidualnych i grupowych w ujęciu interdyscyplinarnym. „W centrum uwagi znalazły się wartości tworzące rdzeń kultury Słowiańszczyzny XX-XXI wieku [...]. Jądro to mimo pozornej i złudnej nienaruszalności ulega jednak przekształceniom i różnorodnym modyfikacjom pod wpływem zmian zachodzących w życiu społecznym. Dlatego też refleksja nad jego formowaniem się i ewaluowaniem prowadzona w wymiarze ponadnarodowym istotnie dopełnia dyskusję o obliczach Słowiańszczyzny i – szerzej – Europy” ( z Wprowadzenia).

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
Pogranicze wschodnie i zachodnie, redakcja naukowa Małgorzata Czabańska-Rosada, Ewa Golachowska, Ewa Serafin, Katarzyna Taborska i Anna Zielińska
Cena: 38,00 zł
egz.
Pogranicze wschodnie i zachodnie, redakcja naukowa Małgorzata Czabańska-Rosada, Ewa Golachowska, Ewa Serafin, Katarzyna Taborska i Anna Zielińska

 „Celem tomu Pogranicze wschodnie i zachodnie jest przedstawienie zarówno interdyscyplinarnych, jak i transdyscyplinarnych, transnarodowych oraz transetnicznych badań nad społecznościami i kulturą pograniczy Polski: wschodniego (białorusko-litewsko-polskiego i polsko-ukraińskiego) oraz zachodniego (niemiecko-polskiego, a w wyniku przesiedleń pojałtańskich również niemiecko-polsko-cygańskiego/łemkowskiego/tatarskiego/ukraińskiego), a także wprowadzenie polskich badań slawistycznych w nurt slawistyki światowej” (z Wprowadzenia).

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
Piotr Szenajch, Trudne umieranie. Narracyjne przedstawienia choroby i śmierci a doświadczenie osób terminalnie chorych
Cena: 25,00 zł
egz.
Piotr Szenajch, Trudne umieranie. Narracyjne przedstawienia choroby i śmierci a doświadczenie osób terminalnie chorych

    Książka Piotra Szenajcha to rezultat poszukiwania nowatorskiej metodologii badania oraz analizy tak trudnego tematu, jakim jest problem nieuleczalnej choroby i umierania. „Ta praca [pisze Autor] miała dotyczyć wyłącznie filmów, dramatów i powieści - narracyjnych, fabularnych przedstawień choroby i umierania [...] formułowałem kolejne hipotezy i pomysły interpretacyjne, by wreszcie stwierdzić, że pisanie tylko o fabularnych przedstawieniach byłoby błędem. Wokół śmierci wytworzył się bowiem współcześnie intensywny, wielopoziomowy dyskurs. Ostatecznie doszedłem do wniosku, że logiczną konsekwencją podjęcia tematu umierania jest przyjrzenie się temu zjawisku bez pośrednictwa publicznego dyskursu - zbadania biograficznego doświadczenia umierających” (ze Wstępu).

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni

Pozycje współwydawane

Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej, Warszawa–Łomża 2016.

Tom jest zbiorem artykSłowiańskie słowniki gwaroweułów poświęconych opracowaniom słownikowym materiałów gwarowych. Teksty ukazują różnorodne aspekty dorobku słowiańskiej leksykografii gwarowej i stanowią swego rodzaju syntezę dokonań językoznawców z obszaru Słowiańszczyzny.

więcej »

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności, Warszawa 2015.

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz

Autorka przygląda się społecznej funkcji dziewictwa i defloracji i dowodzi, że są one elementem procesu wytwarzania płci i cielesności, konstytuują podmiotowość kobiecą i doświadczenie bycia kobietą. Analizowane są zarówno pogłębione wywiady z kobietami, jak i dzieła literackie, filmy, audycje radiowe, kampanie reklamowe czy artykuły prasowe. Pozwala to pokazać siatkę dyskursów koncentrujących się wokół problemów seksualności, cielesności, fizjologii i anatomii kobiecego ciała, a także sprecyzować, w jaki sposób zagadnienie dziewictwa i defloracji służy społeczeństwu jako narzędzie kontroli kobiet.

więcej »

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Cenniki do pobrania

Waluty

Statystyki

Produktów:
242
Kategorii:
30
Nowości:
5
Promocje:
218
Sklep internetowy Shoper.pl