Język / Language

Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, tom 2, Świat oczyma duszy, pod redakcją Ewy Masłowskiej, Doroty Pazio-Wlazłowskiej, Warszawa 2016
Cena: 37,00 zł
egz.
Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, tom 2, Świat oczyma duszy, pod redakcją Ewy Masłowskiej, Doroty Pazio-Wlazłowskiej, Warszawa 2016

    „Dwutomowa monografia […] otwiera interdyscyplinarny dyskurs o sposobie funkcjonowania tego pojęcia w różnych kulturach świata oraz przemianach, jakim podlegało na przestrzeni wieków. […] Celem wszczęcia interdyscyplinarnej i międzynarodowej debaty nad fenomenem duszy było stworzenie wspólnej platformy badawczej, na której zaprezentowane zostaną stanowiska przedstawicieli różnych środowisk ze sfery nauk humanistycznych” (Wstęp, t. I, s. 7).

    „Lektura zawartych w tym tomie narracji, dotyczących natury i kondycji duszy, pochodzących z odległych od siebie obszarów kulturowych i epok, skłania do refleksji nad uniwersalnymi podstawami konceptualizacji duszy, wynikającymi z naturalnej potrzeby wiary w sens ludzkiej egzystencji, której nie kończy śmierć fizyczna. Wprawdzie twórczość artystyczna w sposób nie budzący wątpliwości ujawniła obecność duszy we wszystkich formach kreacji, niemniej jednak temat został zaledwie zarysowany i wymaga podjęcia dalszych badań, które – jak mam nadzieję – będą kontynuowane podczas kolejnych konferencji”  (Wstęp, t. II, s. 9).

    „Polem szczególnych predylekcji i dociekliwości poznawczych, w dziedzinie nauk humanistycznych
i społecznych, pozostają wciąż aktualne próby odpowiedzi na pytania o to: czym jest dusza; jaka jest jej natura; czy jest nieśmiertelna; czy wolno o niej mówić, pisać i jak to robić; jak możemy ją poznać, zobaczyć itp., a także wszelkie wyobrażenia o duszy (w języku i w tekstach kultury), ontologiczny wymiar relacji duszy i ciała. Nierozerwalnie związana z ludzką duchowością jest refleksja antropologiczna: człowiek, poznając otaczający świat, poznaje samego siebie. To ważny wątek w tej debacie” (z recenzji dr hab. Beaty Walęciuk-Dejneki, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach).

 

 Aby zapoznać się ze spisem treści, kliknij w link tytułu publikacji

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
  • nowość
Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, tom 1, Dusza w oczach świata, pod redakcją Ewy Masłowskiej, Doroty Pazio-Wlazłowskiej, Warszawa 2016
Cena: 39,00 zł
egz.
Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, tom 1, Dusza w oczach świata, pod redakcją Ewy Masłowskiej, Doroty Pazio-Wlazłowskiej, Warszawa 2016

     „Dwutomowa monografia […] otwiera interdyscyplinarny dyskurs o sposobie funkcjonowania tego pojęcia w różnych kulturach świata oraz przemianach, jakim podlegało na przestrzeni wieków. […] Celem wszczęcia interdyscyplinarnej i międzynarodowej debaty nad fenomenem duszy było stworzenie wspólnej platformy badawczej, na której zaprezentowane zostaną stanowiska przedstawicieli różnych środowisk ze sfery nauk humanistycznych” (Wstęp, t. I, s. 7).

     „Artykuły zawarte w podzielonym na trzy części tomie pierwszym są atrakcyjne ze względu na swoją różnorodność, sięganie po tematy z przeszłości i ze współczesności. Problematyka związana z duszą przyciągnęła autorów z wielu krajów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Dlatego też monografia ta powinna zainteresować szerokie grono różnorodnych czytelników” (z recenzji prof. dr hab. Anny Tyrpy, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk).

     „Polem szczególnych predylekcji i dociekliwości poznawczych, w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, pozostają wciąż aktualne próby odpowiedzi na pytania o to: czym jest dusza; jaka jest jej natura; czy jest nieśmiertelna; czy wolno o niej mówić, pisać i jak to robić; jak możemy ją poznać, zobaczyć itp., a także wszelkie wyobrażenia o duszy (w języku i w tekstach kultury), ontologiczny wymiar relacji duszy i ciała. Nierozerwalnie związana z ludzką duchowością jest refleksja antropologiczna: człowiek, poznając otaczający świat, poznaje samego siebie. To ważny wątek w tej debacie” (z recenzji dr hab. Beaty Walęciuk-Dejneki, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach).

 

 Aby zapoznać się ze spisem treści, kliknij w link tytułu publikacji

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
  • nowość
Niematerialne i materialne dziedzictwo Lubelszczyzny jako podstawa rozwoju turystyki kulturowej, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego i Joanny Roszak
Cena: 27,00 zł
egz.
Niematerialne i materialne dziedzictwo Lubelszczyzny jako podstawa rozwoju turystyki kulturowej, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego i Joanny Roszak

      „Na Lubelszczyźnie słowem-kluczem staje się graniczność: znajdujemy się tuż przy Białorusi i Ukrainie, między Wisłą a Bugiem; różnorodność tego obszaru (m.in. wpisane w jego krajobraz cerkwie, synagogi, ślady Ormian i Tatarów) wpływa na wielość podejmowanych w opracowaniu tematów”  [Myślenie obszarem. Wstęp, s. 7].

      „Autorzy tekstów zamieszczonych w opracowaniu monograficznym, które oddajemy do rąk Czytelników, z jednej strony doskonale wpasowują się w ideę podkreślania odmienności kulturowej Lubelszczyzny na mapie Polski, z drugiej zaś traktują kulturę jako konkurencyjną przewagę, stanowiącą istotną wartość dodaną, nie tylko z punktu widzenia konsumenta, ale także ze strony rynku oferentów. Jej rekonstruowanie i podtrzymywanie warto wspierać w racjonalnym i uporządkowanym systemie, o czym wspominają autorzy jednego z rozdziałów” [Myślenie obszarem. Wstęp, s. 8].

Aby zapoznać się ze spisem treści kliknij w link tytułu publikacji

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
  • nowość

Pozycje współwydawane

Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej, Warszawa–Łomża 2016.

Tom jest zbiorem artykSłowiańskie słowniki gwaroweułów poświęconych opracowaniom słownikowym materiałów gwarowych. Teksty ukazują różnorodne aspekty dorobku słowiańskiej leksykografii gwarowej i stanowią swego rodzaju syntezę dokonań językoznawców z obszaru Słowiańszczyzny.

więcej »

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności, Warszawa 2015.

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz

Autorka przygląda się społecznej funkcji dziewictwa i defloracji i dowodzi, że są one elementem procesu wytwarzania płci i cielesności, konstytuują podmiotowość kobiecą i doświadczenie bycia kobietą. Analizowane są zarówno pogłębione wywiady z kobietami, jak i dzieła literackie, filmy, audycje radiowe, kampanie reklamowe czy artykuły prasowe. Pozwala to pokazać siatkę dyskursów koncentrujących się wokół problemów seksualności, cielesności, fizjologii i anatomii kobiecego ciała, a także sprecyzować, w jaki sposób zagadnienie dziewictwa i defloracji służy społeczeństwu jako narzędzie kontroli kobiet.

więcej »

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Cenniki do pobrania

Waluty

Statystyki

Produktów:
240
Kategorii:
30
Nowości:
3
Promocje:
218
Sklep internetowy Shoper.pl