CENNIK

  • «
  • 1
  • »
Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

HISTORIA (3)

Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka, Hanna Popowska-Taborska 23,81 zł 25,00 zł
Miechów w średniowieczu. Studia z dziejów miasta i klasztoru. Zagadka Jaksy, Andrzej Wędzki 19,05 zł 20,00 zł
Hungaria - Slavia - Europa Centralis. Studia z dziejów kultury środkowoeuropejskiej we wczesnym średniowieczu, Ryszard Grzesik 21,90 zł 23,00 zł

HISTORIA / historia Polski (4)

Polacy w łagrach rosyjskiej Północy. W świetle relacji, listów i dokumentów, Helena Owsiany 9,52 zł 10,00 zł
Książka białoruska w II Rzeczypospolitej 1921-1939, Jerzy Turonek 2,86 zł 3,00 zł
Kultura i cywilizacja w myśli Narodowej Demokracji (1893–1918). Między ideą wychowania a polityką, Katarzyna Wrzesińska 15,00 zł 15,75 zł
Obraz emigracji polskiej na łamach Dziennika Poznańskiego (1859-1939) i Kuriera Poznańskiego (1872-1939), Agnieszka Gucka 8,10 zł 8,50 zł

HISTORIA / historia Słowian (4)

Aleksander Wielki a macedońska idea narodowa. Słowiańskie losy postaci antycznej, Lilla Moroz-Grzelak 8,10 zł 8,50 zł
Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka. Zeszyt 5. Pisarze z X wieku, przekład i opracowanie Alina Brzóstkowska 9,52 zł 10,00 zł
Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka. Zeszyt 6. Pisarze wieku XI. Tłumaczenie i komentarz Anna Kotłowska. Współpraca Alina Brzóstkowska 9,52 zł 10,00 zł
Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka, Hanna Popowska-Taborska 23,81 zł 25,00 zł

HISTORIA / historia slawistyki (3)

50 lat slawistyki w Polskiej Akademii Nauk (1954-2004). Księga jubileuszowa Instytutu Slawistyki PAN, redaktor naukowy Kwiryna Handke 9,52 zł 10,00 zł
Książka białoruska w II Rzeczypospolitej 1921-1939, Jerzy Turonek 2,86 zł 3,00 zł
Zdzisław Stieber (1903–1980). Materiały i wspomnienia, pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej 15,24 zł 16,00 zł

JĘZYK (1)

Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka, Hanna Popowska-Taborska 23,81 zł 25,00 zł

JĘZYK / bałkanistyka (11)

Studia gramatyczne bułgarsko-polskie, t. VII. Przewodnik po akademickiej Gramatyce konfrontatywnej bułgarsko-polskiej, redakcja naukowa Violetta Koseska-Toszewa, Julija Baltowa 3,10 zł 3,25 zł
Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica : 1, redaktor naczelny Jolanta Mindak 3,81 zł 4,00 zł
Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica : 2, redaktor naczelny Jolanta Mindak 3,81 zł 4,00 zł
Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica : 3, redaktor naczelny Stanisław Karolak 3,81 zł 4,00 zł
Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica : 4, redaktor naczelny Stanisław Karolak 3,81 zł 4,00 zł
Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica : 6, redaktor naczelny Stanisław Karolak 4,76 zł 5,00 zł
Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica : 5, redaktor naczelny Stanisław Karolak 4,76 zł 5,00 zł
Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica : 7, redaktor naczelny Grażyna Szwat-Gyłybowa 4,76 zł 5,00 zł
Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica : 8, redaktor naukowy: Lilla Moroz-Grzelak i Grażyna Szwat-Gyłybowa, redaktor naczelny Grażyna Szwat-Gyłybowa 8,10 zł 8,50 zł
Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica : 13, redaktor tomu Viara Maldijeva 11,90 zł 12,50 zł
Irena Sawicka, Jolanta Sujecka, Wprowadzenie do bałkanologii. Etnosy – języki – areały – konceptualizacje 30,48 zł 32,00 zł

JĘZYK / bałto-slawistyka (16)

Wykładniki modalności imperceptywnej w języku polskim i litewskim, Roman Roszko 2,86 zł 3,00 zł
Semantyczna kategoria określoności/nieokreśloności w języku litewskim (w zestawieniu z językiem polskim), Roman Roszko 7,62 zł 8,00 zł
Funkcjonalne odpowiedniki litewskiego perfectum w litewskiej gwarze puńskiej i w języku polskim, Danuta Roszko 8,10 zł 8,50 zł
Tożsamość – Język – Rodzina. Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim, redakcja naukowa Anna Engelking, Ewa Golachowska, Anna Zielińska 9,52 zł 10,00 zł
Acta Baltico-Slavica : 21, redaktor naczelny Jan Safarewicz 2,86 zł 3,00 zł
Acta Baltico-Slavica : 22, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 2,86 zł 3,00 zł
Acta Baltico-Slavica : 23, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 2,86 zł 3,00 zł
Acta Baltico-Slavica : 24, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 2,86 zł 3,00 zł
Acta Baltico-Slavica : 25, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 2,86 zł 3,00 zł
Acta Baltico-Slavica : 27, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 2,86 zł 3,00 zł
Acta Baltico-Slavica : 28, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 2,86 zł 3,00 zł
Acta Baltico-Slavica : 31, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 8,10 zł 8,50 zł
Acta Baltico-Slavica : 32, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 9,52 zł 10,00 zł
Acta Baltico-Slavica : 33, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 10,00 zł 10,50 zł
Acta Baltico-Slavica : 34, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 14,29 zł 15,00 zł
Acta Baltico-Slavica : 35, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 14,29 zł 15,00 zł

JĘZYK / językoznawstwo ogólne (20)

Studia Kognitywne / Études Cognitives : 5. Semantyka kategorii aspektu i czasu / Semantique des catégories d'aspect et de temps, redaktor naczelny Violetta Koseska-Toszewa 4,00 zł 4,00 zł
Time flow and tenses, Violetta Koseska-Toszewa, Antonii Mazurkiewicz 4,76 zł 5,00 zł
Języki mniejszości i języki regionalne, redakcja Elżbieta Wrocławska, Jadwiga Zieniukowa 9,52 zł 10,00 zł
Semantyka a konfrontacja językowa : 1, redakcja naukowa: Violetta Koseska-Toszewa, Danuta Rytel-Kuc 2,86 zł 3,00 zł
Semantyka a konfrontacja językowa : 2, redakcja naukowa Zbigniew Greń, Violetta Koseska-Toszewa 2,86 zł 3,00 zł
Semantyka a konfrontacja językowa : 3, redakcja naukowa Violetta Koseska-Toszewa, Roman Roszko 7,62 zł 8,00 zł
Semantyka a konfrontacja językowa : 4, redakcja naukowa Violetta Koseska-Toszewa i Roman Roszko 5,00 zł 5,25 zł
Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica : 9, redaktor naukowy Viara Maldijeva, redaktor naczelny Grażyna Szwat-Gyłybowa 7,62 zł 8,00 zł
Studia Kognitywne / Études Cognitives : 2. Semantyka kategorii aspektu i czasu / Semantique des catégories d'aspect et de temps, redaktor naczelny Violetta Koseska-Toszewa 3,81 zł 4,00 zł
Studia Kognitywne / Études Cognitives : 3. Kwantyfikacja, czas, aspekt / Quantification, temps, aspects, redaktor naczelny Violetta Koseska-Toszewa 3,81 zł 4,00 zł
Studia Kognitywne / Études Cognitives : 4. Semantyka kategorii aspektu i czasu / Semantique des catégories d'aspect et de temps, redaktor naczelny Violetta Koseska-Toszewa 3,81 zł 4,00 zł
Studia Kognitywne / Études Cognitives : 6. Kwantyfikacja, czas, aspekt / Quantification, temps, aspects, redaktor naczelny Violetta Koseska-Toszewa 4,76 zł 5,00 zł
Studia Kognitywne / Études Cognitives : 7. Semantyka kategorii aspektu i czasu / Semantique des catégories d'aspect et de temps, redaktor naczelny Violetta Koseska-Toszewa 4,76 zł 5,00 zł
Studia Kognitywne / Études Cognitives : 8, redaktor naczelny Violetta Koseska-Toszewa 4,76 zł 5,00 zł
Cognitive Studies / Études Cognitives (ex Studia Kognitywne) : vol. 9, redaktor naczelny Violetta Koseska-Toszewa 10,00 zł 10,50 zł
Cognitive Studies / Études Cognitives : vol. 10, redaktor naczelny Violetta Koseska-Toszewa 11,90 zł 12,50 zł
Cognitive Studies / Études Cognitives : vol. 11, redaktor naczelny Violetta Koseska-Toszewa 11,90 zł 12,50 zł
Studia Borysiana. Etymologica, diachronica, Slavica. W 75. rocznicę urodzin Profesora Wiesława Borysia, red. Mariola Jakubowicz i Beata Raszewska-Żurek 38,10 zł 40,00 zł
Współczesny słownik bułgarsko-polski. Zeszyt 1, Joanna Satoła-Staśkowiak, Violetta Koseska-Toszewa, przy współpracy Ludmiły Dimitrovej 25,71 zł 27,00 zł
Semantyka a konfrontacja językowa : 5, pod redakcją Danuty Roszko i Joanny Satoły-Staśkowiak 28,57 zł 30,00 zł

JĘZYK / językoznawstwo polskie (43)

Śląsk Cieszyński. Dziedzictwo językowe, Zbigniew Greń 8,50 zł 8,50 zł
Bohatyrowicze sto lat później, Iryda Grek-Pabisowa, Kwiryna Handke, Małgorzata Ostrówka, Anna Zielińska, redakcja naukowa: Iryda Grek-Pabisowa 7,62 zł 8,00 zł
Rozważania i analizy językoznawcze, Kwiryna Handke, Wybór prac wydany z okazji 65. urodzin Autorki 2,86 zł 3,00 zł
Studia nad staropolskimi przekładami Biblii, Irena Kwilecka 9,52 zł 10,00 zł
Historia i współczesność języka polskiego na Kresach wschodnich, redaktor naukowy Iryda Grek-Pabisowa 2,86 zł 3,00 zł
Współczesne gwary polskie na dawnych Kresach północno-wschodnich, Iryda Grek-Pabisowa, Irena Maryniakowa. Eksploracja terenowa i rozpisanie tekstów przy udziale: Małgorzaty Ostrówki i Anny Zielińskiej 8,10 zł 8,50 zł
Gwara polska wsi Korczunek koło Żytomierza, Sergiusz Rudnicki 2,86 zł 3,00 zł
Polszczyzna Stefana Żeromskiego. Edycja z okazji osiemdziesiątych urodzin Autorki, Kwiryna Handke 27,14 zł 28,50 zł
Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia ze słowotwórstwem, Irena Maryniakowa 2,86 zł 3,00 zł
Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Składnia, Violetta Koseska-Toszewa 4,76 zł 5,00 zł
Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. Polszczyzna pisana, Iryda Grek-Pabisowa, Małgorzata Ostrówka, Beata Biesiadowska-Magdziarz 9,52 zł 10,00 zł
Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. Polszczyzna mówiona, Iryda Grek-Pabisowa, Małgorzata Ostrówka, Beata Biesiadowska-Magdziarz 9,52 zł 10,00 zł
Współczesne gwary polskie na Litwie i Białorusi. Fonetyka, Iryda Grek-Pabisowa 8,10 zł 8,50 zł
Polski język familijny. Opis zjawiska, Kwiryna Handke 2,86 zł 3,00 zł
Studia nad łacińsko-polską leksykografią drugiej połowy XVI wieku, Elżbieta Kędelska 2,86 zł 3,00 zł
Prasłowiańskie dziedzictwo leksykalne we współczesnej polszczyźnie ogólnej. (Na podstawie Słownika prasłowiańskiego T. 1–7), Lucyna Agnieszka Jankowiak 2,86 zł 3,00 zł
Słownictwo medyczne Stefana Falimirza, t. 1, Początki polskiej renesansowej terminologii medycznej, Lucyna Agnieszka Jankowiak 8,10 zł 8,50 zł
Dynamika rozwoju gwary Knyszyna i okolic na Podlasiu w XX wieku, Dorota Krystyna Rembiszewska 9,52 zł 10,00 zł
Słownictwo medyczne Stefana Falimirza, t. 2: Słownik, Lucyna Agnieszka Jankowiak 8,10 zł 8,50 zł
Fonetyka wielkopolskich rot sądowych, Maria Trawińska 7,62 zł 8,00 zł
Indeksy do wielkopolskich rot sądowych z XIV i XV w. Z płytą CD, Maria Trawińska 5,00 zł 5,25 zł
Nazwy własne a kultura. Polska i inne kraje słowiańskie, redakcja naukowa Zofia Kaleta 8,10 zł 8,50 zł
Selektywna kategoria rodzaju w języku polskim i serbsko-chorwackim (analiza konfrontatywna), Hanna Dalewska-Greń 0,95 zł 1,00 zł
Przemiany socjolingwistyczne w polskich społecznościach na Litwie (region trocki) i Białorusi (region iwieniecki). Studium porównawcze, Koji Morita 9,52 zł 10,00 zł
Polszczyzna regionalna Pomorza : 6. (Zbiór studiów), redakcja naukowa Kwiryna Handke 2,86 zł 3,00 zł
Polszczyzna regionalna Pomorza : 7. (Zbiór studiów), redakcja naukowa Kwiryna Handke 2,86 zł 3,00 zł
Polszczyzna regionalna Pomorza : 8. (Zbiór studiów), Kwiryna Handke 2,86 zł 3,00 zł
Polszczyzna regionalna Pomorza : 4. (Zbiór studiów), redakcja naukowa Kwiryna Handke 2,86 zł 3,00 zł
Polszczyzna regionalna Pomorza : 5. (Zbiór studiów), redakcja naukowa Kwiryna Handke 2,86 zł 3,00 zł
Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska. Część I (A – G), Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak 7,62 zł 8,00 zł
Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska. Część II (H – M), Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak 7,62 zł 8,00 zł
Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska. Część III (N – Pleć), Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak 7,62 zł 8,00 zł
Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska. Część IV (Plemię - Pytlowany), Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak 5,00 zł 5,25 zł
Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska. Część V (R - Stracenie), Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak 10,00 zł 10,50 zł
Słownik nazewnictwa Warszawy, Kwiryna Handke 9,52 zł 10,00 zł
Polskie partykuły wyróżniające. Studium semantyczne, Anna Kisiel 10,95 zł 11,50 zł
Zdzisław Stieber (1903–1980). Materiały i wspomnienia, pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej 15,24 zł 16,00 zł
Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie. Tom II: *Ǫ – Ž, Ewa Rzetelska-Feleszko, Jerzy Duma 11,90 zł 12,50 zł
Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, Anna Zielińska 18,10 zł 19,00 zł
Prywatny język Elizy Orzeszkowej, Kwiryna Handke 16,67 zł 17,50 zł
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom I. Reedycja pod redakcją: Dorota Krystyna Rembiszewska i Janusz Siatkowski 18,10 zł 19,00 zł
Rękopis najstarszej poznańskiej księgi ziemskiej (1386-1400), Maria Trawińska 22,86 zł 24,00 zł
Lucyna Agnieszka Jankowiak, Synonimia w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku (na podstawie "Słownika terminologii lekarskiej polskiej" z 1881 roku 30,48 zł 32,00 zł

JĘZYK / językoznawstwo słowiańskie (81)

Śląsk Cieszyński. Dziedzictwo językowe, Zbigniew Greń 8,50 zł 8,50 zł
Gwara polska wsi Korczunek koło Żytomierza, Sergiusz Rudnicki 2,86 zł 3,00 zł
Od semantyki do gramatyki, Stanisław Karolak 9,52 zł 10,00 zł
Język mniejszości w komunikowaniu społecznym. Studia nad funkcjonowaniem języków łużyckich w XIX i XX wieku, Jadwiga Zieniukowa 9,52 zł 10,00 zł
Symbolae Slavisticae. Dedykowane Pani Profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej, redaktor naukowy Ewa Rzetelska-Feleszko 2,86 zł 3,00 zł
Antroponimia słowiańska. Materiały z IX Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Warszawa 6 – 8. IX. 1994, Redaktorzy naukowi Ewa Wolnicz-Pawłowska i Jerzy Duma 2,86 zł 3,00 zł
Z różnych szuflad. Prace wybrane, relacje, wspomnienia, Hanna Popowska-Taborska 15,00 zł 15,75 zł
Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia ze słowotwórstwem, Irena Maryniakowa 2,86 zł 3,00 zł
Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Składnia, Violetta Koseska-Toszewa 4,76 zł 5,00 zł
Dialekty kaszubskie w świetle XIX wiecznych materiałów archiwalnych. Prezentacja i opracowanie kaszubskich materiałów językowych zebranych przez Georga Wenkera w latach 1879-1887, Hanna Popowska-Taborska i Ewa Rzetelska-Feleszko 14,29 zł 15,00 zł
Antroponimia łemkowska na tle polskim i słowackim (XVI-XIX wiek), Ewa Wolnicz-Pawłowska 2,86 zł 3,00 zł
Czakawskie studia leksykalne. Dziedzictwo prasłowiańskie w słownictwie czakawskim, Wiesław Boryś 2,86 zł 3,00 zł
Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Szczecińskiego, Ewa Rzetelska-Feleszko, Jerzy Duma, przy współudziale Hanny Pustuły-Ryżko 2,86 zł 3,00 zł
Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie, tom I: A - O, Ewa Rzetelska-Feleszko, Jerzy Duma 9,52 zł 10,00 zł
Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc. Pogranicza i kontakty językowe, redakcja naukowa Jadwiga Zieniukowa 2,86 zł 3,00 zł
Studia z dialektologii polskiej i słowiańskiej, redakcja naukowa Wiesław Boryś i Władysław Sędzik 2,86 zł 3,00 zł
Studies in the Phonetic Typology of the Slavic Languages, redakcja naukowa Irena Sawicka i Axel Holvoet 2,86 zł 3,00 zł
Z historii języków łużyckich. Zbiór studiów, redakcja naukowa: Helmut Faßke i Elżbieta Wrocławska 2,86 zł 3,00 zł
Dawne słownictwo gwar cieszyńskich w świetle kontaktów językowych, Beata Kubok 15,00 zł 15,75 zł
Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, tom 6, część 3. Modalność: hipotetyczność, irrealność, optatywność i imperatywność, warunkowość, Vjara Maldžieva, redakcja naukowa Violetta Koseska-Toszewa, Jordan Penčev 2,86 zł 3,00 zł
Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, tom 6, część 4. Modalność interrogatywna, Małgorzata Korytkowska, redakcja naukowa Violetta Koseska-Toszewa, Jordan Penčev 2,86 zł 3,00 zł
Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, tom 8. Semantyczna kategoria aspektu, Stanisław Karolak, redakcja naukowa Violetta Koseska-Toszewa, Jordan Penčev 9,52 zł 10,00 zł
Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, tom 5. Typy pozycji predykatowo-argumentowych, Małgorzata Korytkowska, redaktor naukowy Violetta Koseska-Toszewa i Jordan Penčev 2,86 zł 3,00 zł
Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, tom 6, część 1. Modalność. Problemy teoretyczne, Violetta Koseska-Toszewa, Vjara Maldžieva, Jordan Penčev, redakcja naukowa Violetta Koseska-Toszewa, Jordan Penčev 2,86 zł 3,00 zł
Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, tom 7. Semantyczna kategoria czasu, Violetta Koseska-Toszewa, redakcja naukowa Violetta Koseska-Toszewa, Jordan Penčev 9,52 zł 10,00 zł
Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, tom 9. Słowotwórstwo, Viara Maldijeva, redakcja naukowa Violetta Koseska-Toszewa i Stanisław Karolak 10,00 zł 10,50 zł
Nazwy własne a kultura. Polska i inne kraje słowiańskie, redakcja naukowa Zofia Kaleta 8,10 zł 8,50 zł
Selektywna kategoria rodzaju w języku polskim i serbsko-chorwackim (analiza konfrontatywna), Hanna Dalewska-Greń 0,95 zł 1,00 zł
Słowiańskie słowniki gwarowe, redakcja naukowa Hanna Popowska-Taborska 8,10 zł 8,50 zł
Prasłowiańskie abstractum sufiksalne nomina actionis. (Formacje z podstawowym sufiksalnym -n-, -t-), Maria Wojtyła-Świerzowska 7,62 zł 8,00 zł
Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy, redaktcja naukowa: Hanna Popowska-Taborska 2,86 zł 3,00 zł
Procesy innowacyjne w językach słowiańskich, redakcja naukowa: Zofia Rudnik-Karwatowa 9,52 zł 10,00 zł
Problemy teoretyczno-metodologiczne badań konfrontatywnych języków słowiańskich, redakcja naukowa Helena Běličova, Galina Nieszczimienko, Zofia Rudnik-Karwatowa 0,95 zł 1,00 zł
Cerkiewnosłowiańskie tytuły ewangelijne 0,95 zł 1,00 zł
Studia gramatyczne bułgarsko-polskie, t. V-VI. Konfrontacja językowa. Słowotwórstwo. Wybrane kategorie semantyczne, Redakcja naukowa: Violetta Koseska-Toszewa, Małgorzata Korytkowska 0,95 zł 1,00 zł
Zapożyczenia słowiańskie w dialektach nowogreckich, Wanda Budziszewska 0,95 zł 1,00 zł
Związki i paralele fonetyczne języków słowiańskich, Leszek Bednarczuk 8,10 zł 8,50 zł
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom IX. Leksyka 5, redaktor naukowy Irena Maryniakowa, opracowanie: Maria Czurak, Ewa Golachowska, Irena Maryniakowa (kierownik Zespołu), Kazimiera Pastusiak 8,10 zł 8,50 zł
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom VII. Leksyka 3, redaktor naukowy Irena Maryniakowa, opracowanie: Zespół Instytutu Slawistyki PAN w składzie Piotr Cetra, Maria Czurak, Ewa Golachowska, Irena Maryniakowa (kier.Zespołu) 2,86 zł 3,00 zł
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom VIII. Leksyka 4, redaktor naukowy Irena Maryniakowa, opracowanie: Zespół IS PAN w składzie Maria Czurak, Ewa Golachowska, Irena Maryniakowa (kierownik Zespołu), Kazimiera Pastusiak 7,62 zł 8,00 zł
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom X. Leksyka 6, redakcja naukowa Irena Maryniakowa, opracowanie: Zespół IS PAN: Maria Czurak, Irena Maryniakowa (kierownik Zespołu), Kazimiera Pastusiak i Dorota Krystyna Rembiszewska 10,00 zł 10,50 zł
Polsko-bułgarskie odpowiedniości przekładowe czasów przeszłych, Joanna Satoła-Staśkowiak 7,62 zł 8,00 zł
Wykładniki przybliżoności adnumeratywnej w języku polskim i rosyjskim, Maksim Duszkin 7,62 zł 8,00 zł
Wariantywność walencji czeskiego czasownika. Konkurencja struktur syntetycznych i analitycznych, Natalia Urbańczyk-Adach 7,62 zł 8,00 zł
Studia gramatyczne bułgarsko-polskie, t. IV. Modalność a inne kategorie językowe, Violetta Koseska-Toszewa, Małgorzata Korytkowska 3,10 zł 3,25 zł
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom IV. Słowotwórstwo, redakcja naukowa Irena Maryniakowa, opracowanie: Zespół IS PAN: M. Czurak, E.Golachowska I. Maryniakowa (kierownik Zespołu), K. Pastusiak i D. Rembiszewska 12,00 zł 12,60 zł
Studia gramatyczne bułgarsko-polskie, t. VII. Przewodnik po akademickiej Gramatyce konfrontatywnej bułgarsko-polskiej, redakcja naukowa Violetta Koseska-Toszewa, Julija Baltowa 3,10 zł 3,25 zł
Przemiany socjolingwistyczne w polskich społecznościach na Litwie (region trocki) i Białorusi (region iwieniecki). Studium porównawcze, Koji Morita 9,52 zł 10,00 zł
Polszczyzna regionalna Pomorza : 6. (Zbiór studiów), redakcja naukowa Kwiryna Handke 2,86 zł 3,00 zł
Polszczyzna regionalna Pomorza : 7. (Zbiór studiów), redakcja naukowa Kwiryna Handke 2,86 zł 3,00 zł
Polszczyzna regionalna Pomorza : 8. (Zbiór studiów), Kwiryna Handke 2,86 zł 3,00 zł
Polszczyzna regionalna Pomorza : 4. (Zbiór studiów), redakcja naukowa Kwiryna Handke 2,86 zł 3,00 zł
Polszczyzna regionalna Pomorza : 5. (Zbiór studiów), redakcja naukowa Kwiryna Handke 2,86 zł 3,00 zł
Literatura rosyjska XX wieku. Nowe czasy, nowe problemy, redakcja naukowa Grażyna Bobilewicz-Bryś, Andrzej Drawicz 2,86 zł 3,00 zł
Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom II. D – J, Wiesław, Boryś, Hanna Popowska-Taborska 2,86 zł 3,00 zł
Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom III, K – O, Wiesław Boryś, Hanna Popowska-Taborska 9,52 zł 10,00 zł
Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom IV, P – S, Wiesław Boryś, Hanna Popowska-Taborska 9,52 zł 10,00 zł
Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom V, Š – Ž i Suplement, Wiesław Boryś, Hanna Popowska-Taborska 9,52 zł 10,00 zł
Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom VI, Indeksy wyrazowe do tomów I – V (z płytą CD), Wiesław Boryś, Hanna Popowska-Taborska 12,57 zł 13,20 zł
Słownik gwarowy tzw. Słowińców Kaszubskich, tom I, A – C, redaktor naukowy Zenon Sobierajski 2,86 zł 3,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 31, redaktor naczelny Hanna Popowska-Taborska 3,81 zł 4,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 32, redaktor naczelny Hanna Popowska-Taborska 3,81 zł 4,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 34, redaktor naczelny Hanna Popowska-Taborska 3,81 zł 4,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 35, redaktor naczelny Hanna Popowska-Taborska 3,81 zł 4,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 36, redaktor naczelny Hanna Popowska-Taborska 3,81 zł 4,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 38, redaktor naczelny Kwiryna Handke 4,05 zł 4,25 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 39, redaktor naczelny Kwiryna Handke 4,05 zł 4,25 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 40, redaktor naczelny Kwiryna Handke 4,76 zł 5,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 41, redaktor naczelny Kwiryna Handke 4,76 zł 5,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 42, redaktor naczelny Kwiryna Handke 4,76 zł 5,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 43, redaktor naczelny Kwiryna Handke 4,76 zł 5,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 44, redaktor naczelny Kwiryna Handke 4,76 zł 5,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 46, redaktor naczelny Kwiryna Handke 4,76 zł 5,00 zł
Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica : 9, redaktor naukowy Viara Maldijeva, redaktor naczelny Grażyna Szwat-Gyłybowa 7,62 zł 8,00 zł
Słownik frazeologiczny białorusko-polski / Бeларуска-польски фразeалагічны слоўнік, Anatol Aksamitow, Maria Czurak 8,10 zł 8,50 zł
Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku, redakcja naukowa Zofia Rudnik-Karwatowa 10,95 zł 11,50 zł
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom I. Reedycja pod redakcją: Dorota Krystyna Rembiszewska i Janusz Siatkowski 18,10 zł 19,00 zł
Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka, Hanna Popowska-Taborska 23,81 zł 25,00 zł
Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa, Radosław Kaleta 21,90 zł 23,00 zł
Zagadnienia kwantyfikacyjne i modalne w litewskiej gwarze puńskiej (na tle literackich języków polskiego i litewskiego), Danuta Roszko 30,48 zł 32,00 zł
Joanna Satoła-Staśkowiak, Najmłodsza leksyka polska i bułgarska 23,81 zł 25,00 zł

KULTURA (2)

Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica : 11, redaktorzy tomu Lilla Moroz-Grzelak i Grażyna Szwat-Gyłybowa 11,90 zł 12,50 zł
Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 3: Narracja i pamięć, red. Ewa Golachowska i Anna Zielińska 38,10 zł 40,00 zł

KULTURA / kultura / interdyscyplinarnie (17)

Semantyka milczenia. Zbiór studiów, 2, redaktor naukowy Kwiryna Handke 10,00 zł 10,50 zł
Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Tom I. Wokół religii i jej języka, redakcja Ewa Golachowska i Anna Zielińska 17,62 zł 18,50 zł
Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 8. Metafory w dyskursie humanistycznym - w mówieniu publicznym i w mowie potocznej, redaktor naczelny Jolanta Sujecka 4,76 zł 5,00 zł
Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica : 5, redaktor naczelny Stanisław Karolak 4,76 zł 5,00 zł
Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica : 7, redaktor naczelny Grażyna Szwat-Gyłybowa 4,76 zł 5,00 zł
Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica : 8, redaktor naukowy: Lilla Moroz-Grzelak i Grażyna Szwat-Gyłybowa, redaktor naczelny Grażyna Szwat-Gyłybowa 8,10 zł 8,50 zł
Colloquia Humanistica, vol. 1. The Continuity and Discontinuity as a Research Problem in the Macedonian, Balkan and European Cultural Context, redaktor naczelny Jolanta Sujecka 17,62 zł 18,50 zł
Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Tom II. Tożsamość wobec wielojęzyczności, redakcja Ewa Golachowska i Anna Zielińska 18,10 zł 19,00 zł
Colloquia Humanistica, vol. 2. Minor Languages, Minor Literatures, Minor Cultures, redaktor naczelny Jolanta Sujecka 17,62 zł 18,50 zł
W krainie wielu tradycji. Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i początkach XXI wieku, pod redakcją Krzysztofa Snarskiego i Adama Żulpy POLECAMY*POLECAMY*POLECAMY 35,24 zł 37,00 zł
Piotr Szenajch, Trudne umieranie. Narracyjne przedstawienia choroby i śmierci a doświadczenie osób terminalnie chorych 23,81 zł 25,00 zł
Pogranicze wschodnie i zachodnie, redakcja naukowa Małgorzata Czabańska-Rosada, Ewa Golachowska, Ewa Serafin, Katarzyna Taborska i Anna Zielińska 36,19 zł 38,00 zł
Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 4, Wartości w świecie słowiańskim, pod redakcją Ewy Golachowskiej i Doroty Pazio-Wlazłowskiej 40,95 zł 43,00 zł
Anthropology of continuity and change. Macedonian Poreče 80 years after Józef Obrębski's research, edited by Karolina Bielenin-Lenczowska 36,19 zł 38,00 zł
Niematerialne i materialne dziedzictwo Lubelszczyzny jako podstawa rozwoju turystyki kulturowej, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego i Joanny Roszak 25,71 zł 27,00 zł
Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, tom 1, Dusza w oczach świata, pod redakcją Ewy Masłowskiej, Doroty Pazio-Wlazłowskiej, Warszawa 2016 37,14 zł 39,00 zł
Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, tom 2, Świat oczyma duszy, pod redakcją Ewy Masłowskiej, Doroty Pazio-Wlazłowskiej, Warszawa 2016 35,24 zł 37,00 zł

KULTURA / kultura / polityka / społeczeństwo (17)

Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 35/2009, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 5,00 zł 5,00 zł
Obraz emigracji polskiej na łamach Dziennika Poznańskiego (1859-1939) i Kuriera Poznańskiego (1872-1939), Agnieszka Gucka 8,10 zł 8,50 zł
Duchowe piętno społeczeństw. Złożoność i przeobrażenia polskiej refleksji nad narodem w XIX wieku, Joanna Nowak 9,52 zł 10,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 20/2002, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 3,81 zł 4,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 21/2002, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 3,81 zł 4,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 22/2003, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 3,81 zł 4,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 27/2005, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 3,81 zł 4,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 28/2006, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 4,76 zł 5,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 29/2006. Numer specjalny pod redakcją Anny Engelking, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 4,76 zł 5,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 30/2007, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 4,76 zł 5,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 32/2008, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 4,76 zł 5,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 33/2008, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 4,76 zł 5,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 34/2009, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 4,76 zł 5,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 40/2012, redakcja naukowa Wojciech Józef Burszta i Jacek Serwański 4,76 zł 5,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 41/2012, redakcja naukowa Wojciech Józef Burszta i Jacek Serwański 4,76 zł 5,00 zł
Joanna Roszak, Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy Wronieckiej 21,90 zł 23,00 zł
W krainie wielu tradycji. Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i początkach XXI wieku, pod redakcją Krzysztofa Snarskiego i Adama Żulpy POLECAMY*POLECAMY*POLECAMY 35,24 zł 37,00 zł

KULTURA / kultura narodów słowiańskich (10)

Haeresis bulgarica w bułgarskiej świadomości narodowej XIX i XX wieku, Grażyna Szwat-Gyłybowa 20,00 zł 21,00 zł
Skupiska staroobrzędowców w Europie, Azji i Ameryce. Ich miejsce i tradycje we współczesnym świecie, redaktorzy naukowi: Iryda Grek-Pabisowa, Irena Maryniakowa, Richard Morris 2,86 zł 3,00 zł
Słowianie, Słowiańszczyzna – pojęcia i rzeczywistość dawniej i dziś. Zbiór studiów, redaktor naukowy Kwiryna Handke 9,52 zł 10,00 zł
Studia Polono-Slavica Orientalia. Acta Litteraria XIII, redaktor naukowy Bazyli Białokozowicz 3,81 zł 4,00 zł
Aleksander Wielki a macedońska idea narodowa. Słowiańskie losy postaci antycznej, Lilla Moroz-Grzelak 8,10 zł 8,50 zł
Tożsamość – Język – Rodzina. Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim, redakcja naukowa Anna Engelking, Ewa Golachowska, Anna Zielińska 9,52 zł 10,00 zł
Duchowe piętno społeczeństw. Złożoność i przeobrażenia polskiej refleksji nad narodem w XIX wieku, Joanna Nowak 9,52 zł 10,00 zł
Lwów: lustro. Obraz wzajemny mieszkańców Lwowa w narracjach XX-XXI wieku, redakcja Katarzyna Kotyńska 11,90 zł 12,50 zł
Polskie widzenie Europy. Historia i współczesność, red. Wojciech J. Burszta i Joanna Nowak 14,00 zł 14,70 zł
W krainie wielu tradycji. Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i początkach XXI wieku, pod redakcją Krzysztofa Snarskiego i Adama Żulpy POLECAMY*POLECAMY*POLECAMY 35,24 zł 37,00 zł

LITERATURA (1)

Miejsce i imię. Niemieckojęzyczni poeci pochodzenia żydowskiego, Joanna Roszak 33,33 zł 35,00 zł

LITERATURA / literaturoznawstwo słowiańskie (18)

Polszczyzna Stefana Żeromskiego. Edycja z okazji osiemdziesiątych urodzin Autorki, Kwiryna Handke 27,14 zł 28,50 zł
Prolog – nie epilog ... Poezja ukraińska w polskich przekładach (pierwsza połowa XX wieku), Redakcja naukowa Aleksandra Hnatiuk, Katarzyna Kotyńska 9,52 zł 10,00 zł
W kręgu bułgarskiej groteski (o twórczości Jordana Radiczkowa 0,95 zł 1,00 zł
Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity, Katarzyna Kotyńska 8,10 zł 8,50 zł
Lekcja maszyny. Przypadki poezji czeskiej awangardy, Michał Stefański 10,00 zł 10,50 zł
Czas w poezji Sergiusza Jesienina, Jerzy Szokalski 2,86 zł 3,00 zł
Obraz wielkiej przemiany w poezji bułgarskiej (1918-1925), Jolanta Sujecka 2,86 zł 3,00 zł
Stepowa legenda. Antologia ukraińskiej małej formy prozatorskiej lat 1890-1930, redakcja naukowa Aleksandra Hnatiuk, Larysa Szost 8,10 zł 8,50 zł
W kręgu Jesienina, redakcja naukowa Jerzy Szokalski 7,62 zł 8,00 zł
Włodzimierz Majakowski i jego czasy, redakcja naukowa Wiesława Olbrych, Jerzy Szokalski 2,86 zł 3,00 zł
Wyobraźnia poetycka – Wiaczesław Iwanow w kręgu sztuk, Grażyna Bobilewicz 2,86 zł 3,00 zł
Czeska krytyka katolicka lat 1918-1938, Michał Stefański 8,10 zł 8,50 zł
Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 1. Srebrny wiek w literaturze rosyjskiej, redaktor naczelny Andrzej Drawicz 3,81 zł 4,00 zł
Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 3. Dekada poszukiwań. Literatura rosyjska lat dwudziestych XX wieku, redaktor naczelny Andrzej Drawicz 3,81 zł 4,00 zł
Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 4. Utopia czystości i góry śmieci / Утопия чистоты и горы мусора, redaktorzy naukowi: Roman Bobryk i Jerzy Faryno, redaktor naczelny Jerzy Faryno 4,76 zł 5,00 zł
Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 5, redaktor naczelny Jerzy Faryno 4,76 zł 5,00 zł
Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 7. Portret – akt – martwa natura / Портрeт – акт – натюрморт / The Portrait – The Nude – The Still Life, redaktor naczelny Jerzy Faryno 4,76 zł 5,00 zł
Poganki i intelektualistki. Bohaterki Blagi Dimitrowej, Sylwia Siedlecka 13,81 zł 14,50 zł

PERIODYKI / Acta Baltico-Slavica (14)

Acta Baltico-Slavica : 21, redaktor naczelny Jan Safarewicz 2,86 zł 3,00 zł
Acta Baltico-Slavica : 22, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 2,86 zł 3,00 zł
Acta Baltico-Slavica : 23, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 2,86 zł 3,00 zł
Acta Baltico-Slavica : 24, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 2,86 zł 3,00 zł
Acta Baltico-Slavica : 25, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 2,86 zł 3,00 zł
Acta Baltico-Slavica : 27, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 2,86 zł 3,00 zł
Acta Baltico-Slavica : 28, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 2,86 zł 3,00 zł
Acta Baltico-Slavica : 31, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 8,10 zł 8,50 zł
Acta Baltico-Slavica : 32, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 9,52 zł 10,00 zł
Acta Baltico-Slavica : 33, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 10,00 zł 10,50 zł
Acta Baltico-Slavica : 34, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 14,29 zł 15,00 zł
Acta Baltico-Slavica : 35, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 14,29 zł 15,00 zł
Acta Baltico-Slavica : 36, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 15,00 zł 15,75 zł
Acta Baltico-Slavica : 37, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa 15,00 zł 15,75 zł

PERIODYKI / Cognitive Studies / Études cognitives (11)

Studia Kognitywne / Études Cognitives : 5. Semantyka kategorii aspektu i czasu / Semantique des catégories d'aspect et de temps, redaktor naczelny Violetta Koseska-Toszewa 4,00 zł 4,00 zł
Studia Kognitywne / Études Cognitives : 2. Semantyka kategorii aspektu i czasu / Semantique des catégories d'aspect et de temps, redaktor naczelny Violetta Koseska-Toszewa 3,81 zł 4,00 zł
Studia Kognitywne / Études Cognitives : 3. Kwantyfikacja, czas, aspekt / Quantification, temps, aspects, redaktor naczelny Violetta Koseska-Toszewa 3,81 zł 4,00 zł
Studia Kognitywne / Études Cognitives : 4. Semantyka kategorii aspektu i czasu / Semantique des catégories d'aspect et de temps, redaktor naczelny Violetta Koseska-Toszewa 3,81 zł 4,00 zł
Studia Kognitywne / Études Cognitives : 6. Kwantyfikacja, czas, aspekt / Quantification, temps, aspects, redaktor naczelny Violetta Koseska-Toszewa 4,76 zł 5,00 zł
Studia Kognitywne / Études Cognitives : 7. Semantyka kategorii aspektu i czasu / Semantique des catégories d'aspect et de temps, redaktor naczelny Violetta Koseska-Toszewa 4,76 zł 5,00 zł
Studia Kognitywne / Études Cognitives : 8, redaktor naczelny Violetta Koseska-Toszewa 4,76 zł 5,00 zł
Cognitive Studies / Études Cognitives (ex Studia Kognitywne) : vol. 9, redaktor naczelny Violetta Koseska-Toszewa 10,00 zł 10,50 zł
Cognitive Studies / Études Cognitives : vol. 10, redaktor naczelny Violetta Koseska-Toszewa 11,90 zł 12,50 zł
Cognitive Studies / Études Cognitives : vol. 11, redaktor naczelny Violetta Koseska-Toszewa 11,90 zł 12,50 zł
Cognitive Studies / Études Cognitives : vol. 13, redaktor naczelny Violetta Koseska-Toszewa 12,57 zł 13,20 zł

PERIODYKI / Colloquia Humanistica (2)

Colloquia Humanistica, vol. 1. The Continuity and Discontinuity as a Research Problem in the Macedonian, Balkan and European Cultural Context, redaktor naczelny Jolanta Sujecka 17,62 zł 18,50 zł
Colloquia Humanistica, vol. 2. Minor Languages, Minor Literatures, Minor Cultures, redaktor naczelny Jolanta Sujecka 17,62 zł 18,50 zł

PERIODYKI / Slavia Meridionalis (13)

Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica : 10, redaktor naukowy Jerzy Molas, redaktor naczelny Grażyna Szwat-Gyłybowa 11,90 zł 12,50 zł
Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica : 1, redaktor naczelny Jolanta Mindak 3,81 zł 4,00 zł
Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica : 2, redaktor naczelny Jolanta Mindak 3,81 zł 4,00 zł
Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica : 3, redaktor naczelny Stanisław Karolak 3,81 zł 4,00 zł
Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica : 4, redaktor naczelny Stanisław Karolak 3,81 zł 4,00 zł
Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica : 6, redaktor naczelny Stanisław Karolak 4,76 zł 5,00 zł
Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica : 5, redaktor naczelny Stanisław Karolak 4,76 zł 5,00 zł
Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica : 7, redaktor naczelny Grażyna Szwat-Gyłybowa 4,76 zł 5,00 zł
Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica : 8, redaktor naukowy: Lilla Moroz-Grzelak i Grażyna Szwat-Gyłybowa, redaktor naczelny Grażyna Szwat-Gyłybowa 8,10 zł 8,50 zł
Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica : 9, redaktor naukowy Viara Maldijeva, redaktor naczelny Grażyna Szwat-Gyłybowa 7,62 zł 8,00 zł
Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica : 11, redaktorzy tomu Lilla Moroz-Grzelak i Grażyna Szwat-Gyłybowa 11,90 zł 12,50 zł
Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica : 12, redaktor tomu Lilla Moroz-Grzelak 11,90 zł 12,50 zł
Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica : 13, redaktor tomu Viara Maldijeva 11,90 zł 12,50 zł

PERIODYKI / Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. (18)

Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 37/2010, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 5,00 zł 5,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 35/2009, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 5,00 zł 5,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 36/2010, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 4,76 zł 5,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 39/2011, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 4,76 zł 5,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 20/2002, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 3,81 zł 4,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 21/2002, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 3,81 zł 4,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 22/2003, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 3,81 zł 4,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 27/2005, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 3,81 zł 4,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 28/2006, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 4,76 zł 5,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 29/2006. Numer specjalny pod redakcją Anny Engelking, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 4,76 zł 5,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 30/2007, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 4,76 zł 5,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 32/2008, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 4,76 zł 5,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 33/2008, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 4,76 zł 5,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 34/2009, redaktor naczelny Wojciech Józef Burszta 4,76 zł 5,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 40/2012, redakcja naukowa Wojciech Józef Burszta i Jacek Serwański 4,76 zł 5,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 41/2012, redakcja naukowa Wojciech Józef Burszta i Jacek Serwański 4,76 zł 5,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 42/2013, redakcja naukowa Wojciech Józef Burszta i Jacek Serwański 4,76 zł 5,00 zł
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 43/2013, redakcja naukowa Wojciech Józef Burszta i Jacek Serwański 4,76 zł 5,00 zł

PERIODYKI / Studia Litteraria Polono-Slavica (6)

Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 8. Metafory w dyskursie humanistycznym - w mówieniu publicznym i w mowie potocznej, redaktor naczelny Jolanta Sujecka 4,76 zł 5,00 zł
Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 1. Srebrny wiek w literaturze rosyjskiej, redaktor naczelny Andrzej Drawicz 3,81 zł 4,00 zł
Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 3. Dekada poszukiwań. Literatura rosyjska lat dwudziestych XX wieku, redaktor naczelny Andrzej Drawicz 3,81 zł 4,00 zł
Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 4. Utopia czystości i góry śmieci / Утопия чистоты и горы мусора, redaktorzy naukowi: Roman Bobryk i Jerzy Faryno, redaktor naczelny Jerzy Faryno 4,76 zł 5,00 zł
Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 5, redaktor naczelny Jerzy Faryno 4,76 zł 5,00 zł
Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 7. Portret – akt – martwa natura / Портрeт – акт – натюрморт / The Portrait – The Nude – The Still Life, redaktor naczelny Jerzy Faryno 4,76 zł 5,00 zł

PERIODYKI / Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej (16)

Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 45, redaktor naczelny Kwiryna Handke 4,76 zł 5,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 31, redaktor naczelny Hanna Popowska-Taborska 3,81 zł 4,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 32, redaktor naczelny Hanna Popowska-Taborska 3,81 zł 4,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 34, redaktor naczelny Hanna Popowska-Taborska 3,81 zł 4,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 35, redaktor naczelny Hanna Popowska-Taborska 3,81 zł 4,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 36, redaktor naczelny Hanna Popowska-Taborska 3,81 zł 4,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 38, redaktor naczelny Kwiryna Handke 4,05 zł 4,25 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 39, redaktor naczelny Kwiryna Handke 4,05 zł 4,25 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 40, redaktor naczelny Kwiryna Handke 4,76 zł 5,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 41, redaktor naczelny Kwiryna Handke 4,76 zł 5,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 42, redaktor naczelny Kwiryna Handke 4,76 zł 5,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 43, redaktor naczelny Kwiryna Handke 4,76 zł 5,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 44, redaktor naczelny Kwiryna Handke 4,76 zł 5,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 46, redaktor naczelny Kwiryna Handke 4,76 zł 5,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 47, redaktor naczelny Kwiryna Handke 4,76 zł 5,00 zł
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej : 48, redaktor naczelny Kwiryna Handke i Jerzy Molas 4,76 zł 5,00 zł

SERIE WYDAWNICZE (1)

Lucyna Agnieszka Jankowiak, Synonimia w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku (na podstawie "Słownika terminologii lekarskiej polskiej" z 1881 roku 30,48 zł 32,00 zł

SERIE WYDAWNICZE / Język na Pograniczach (28)

Pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie w świetle danych językowych i etnograficznych na podstawie nazw roślin, Kazimiera Pastusiak 10,00 zł 10,50 zł
Słowiańskie pogranicza językowe. Zbiór studiów, redakcja naukowa Kwiryna Handke 2,86 zł 3,00 zł
Wykładniki modalności imperceptywnej w języku polskim i litewskim, Roman Roszko 2,86 zł 3,00 zł
Semantyczna kategoria określoności/nieokreśloności w języku litewskim (w zestawieniu z językiem polskim), Roman Roszko 7,62 zł 8,00 zł
Funkcjonalne odpowiedniki litewskiego perfectum w litewskiej gwarze puńskiej i w języku polskim, Danuta Roszko 8,10 zł 8,50 zł
Języki mniejszości i języki regionalne, redakcja Elżbieta Wrocławska, Jadwiga Zieniukowa 9,52 zł 10,00 zł
Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. Polszczyzna pisana, Iryda Grek-Pabisowa, Małgorzata Ostrówka, Beata Biesiadowska-Magdziarz 9,52 zł 10,00 zł
Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. Polszczyzna mówiona, Iryda Grek-Pabisowa, Małgorzata Ostrówka, Beata Biesiadowska-Magdziarz 9,52 zł 10,00 zł
Współczesne gwary polskie na Litwie i Białorusi. Fonetyka, Iryda Grek-Pabisowa 8,10 zł 8,50 zł
Polski język familijny. Opis zjawiska, Kwiryna Handke 2,86 zł 3,00 zł
Studia nad łacińsko-polską leksykografią drugiej połowy XVI wieku, Elżbieta Kędelska 2,86 zł 3,00 zł
Prasłowiańskie dziedzictwo leksykalne we współczesnej polszczyźnie ogólnej. (Na podstawie Słownika prasłowiańskiego T. 1–7), Lucyna Agnieszka Jankowiak 2,86 zł 3,00 zł
Słownictwo medyczne Stefana Falimirza, t. 1, Początki polskiej renesansowej terminologii medycznej, Lucyna Agnieszka Jankowiak 8,10 zł 8,50 zł
Dynamika rozwoju gwary Knyszyna i okolic na Podlasiu w XX wieku, Dorota Krystyna Rembiszewska 9,52 zł 10,00 zł
Słownictwo medyczne Stefana Falimirza, t. 2: Słownik, Lucyna Agnieszka Jankowiak 8,10 zł 8,50 zł
Dialekty kaszubskie w świetle XIX wiecznych materiałów archiwalnych. Prezentacja i opracowanie kaszubskich materiałów językowych zebranych przez Georga Wenkera w latach 1879-1887, Hanna Popowska-Taborska i Ewa Rzetelska-Feleszko 14,29 zł 15,00 zł
Antroponimia łemkowska na tle polskim i słowackim (XVI-XIX wiek), Ewa Wolnicz-Pawłowska 2,86 zł 3,00 zł
Czakawskie studia leksykalne. Dziedzictwo prasłowiańskie w słownictwie czakawskim, Wiesław Boryś 2,86 zł 3,00 zł
Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Szczecińskiego, Ewa Rzetelska-Feleszko, Jerzy Duma, przy współudziale Hanny Pustuły-Ryżko 2,86 zł 3,00 zł
Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie, tom I: A - O, Ewa Rzetelska-Feleszko, Jerzy Duma 9,52 zł 10,00 zł
Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc. Pogranicza i kontakty językowe, redakcja naukowa Jadwiga Zieniukowa 2,86 zł 3,00 zł
Studia z dialektologii polskiej i słowiańskiej, redakcja naukowa Wiesław Boryś i Władysław Sędzik 2,86 zł 3,00 zł
Studies in the Phonetic Typology of the Slavic Languages, redakcja naukowa Irena Sawicka i Axel Holvoet 2,86 zł 3,00 zł
Z historii języków łużyckich. Zbiór studiów, redakcja naukowa: Helmut Faßke i Elżbieta Wrocławska 2,86 zł 3,00 zł
Dawne słownictwo gwar cieszyńskich w świetle kontaktów językowych, Beata Kubok 15,00 zł 15,75 zł
Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie. Tom II: *Ǫ – Ž, Ewa Rzetelska-Feleszko, Jerzy Duma 11,90 zł 12,50 zł
Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, Anna Zielińska 18,10 zł 19,00 zł
Elżbieta Smułkowa, Moje pogranicza w historii, języku i wspomnieniach, Warszawa 2016 37,14 zł 39,00 zł

SERIE WYDAWNICZE / Kultura na Pograniczach (5)

Kultura i cywilizacja w myśli Narodowej Demokracji (1893–1918). Między ideą wychowania a polityką, Katarzyna Wrzesińska 15,00 zł 15,75 zł
Obraz emigracji polskiej na łamach Dziennika Poznańskiego (1859-1939) i Kuriera Poznańskiego (1872-1939), Agnieszka Gucka 8,10 zł 8,50 zł
Tożsamość – Język – Rodzina. Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim, redakcja naukowa Anna Engelking, Ewa Golachowska, Anna Zielińska 9,52 zł 10,00 zł
Duchowe piętno społeczeństw. Złożoność i przeobrażenia polskiej refleksji nad narodem w XIX wieku, Joanna Nowak 9,52 zł 10,00 zł
Polskie widzenie Europy. Historia i współczesność, red. Wojciech J. Burszta i Joanna Nowak 14,00 zł 14,70 zł

SERIE WYDAWNICZE / Literatura na Pograniczach (8)

Literatura rosyjska XX wieku. Nowe czasy, nowe problemy, redakcja naukowa Grażyna Bobilewicz-Bryś, Andrzej Drawicz 2,86 zł 3,00 zł
Czas w poezji Sergiusza Jesienina, Jerzy Szokalski 2,86 zł 3,00 zł
Obraz wielkiej przemiany w poezji bułgarskiej (1918-1925), Jolanta Sujecka 2,86 zł 3,00 zł
Stepowa legenda. Antologia ukraińskiej małej formy prozatorskiej lat 1890-1930, redakcja naukowa Aleksandra Hnatiuk, Larysa Szost 8,10 zł 8,50 zł
W kręgu Jesienina, redakcja naukowa Jerzy Szokalski 7,62 zł 8,00 zł
Włodzimierz Majakowski i jego czasy, redakcja naukowa Wiesława Olbrych, Jerzy Szokalski 2,86 zł 3,00 zł
Wyobraźnia poetycka – Wiaczesław Iwanow w kręgu sztuk, Grażyna Bobilewicz 2,86 zł 3,00 zł
Czeska krytyka katolicka lat 1918-1938, Michał Stefański 8,10 zł 8,50 zł

SERIE WYDAWNICZE / Prace Slawistyczne - Slavica (32)

Książka białoruska w II Rzeczypospolitej 1921-1939, Jerzy Turonek 2,86 zł 3,00 zł
Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka. Zeszyt 5. Pisarze z X wieku, przekład i opracowanie Alina Brzóstkowska 9,52 zł 10,00 zł
Fonetyka wielkopolskich rot sądowych, Maria Trawińska 7,62 zł 8,00 zł
Indeksy do wielkopolskich rot sądowych z XIV i XV w. Z płytą CD, Maria Trawińska 5,00 zł 5,25 zł
Nazwy własne a kultura. Polska i inne kraje słowiańskie, redakcja naukowa Zofia Kaleta 8,10 zł 8,50 zł
Selektywna kategoria rodzaju w języku polskim i serbsko-chorwackim (analiza konfrontatywna), Hanna Dalewska-Greń 0,95 zł 1,00 zł
Słowiańskie słowniki gwarowe, redakcja naukowa Hanna Popowska-Taborska 8,10 zł 8,50 zł
Prasłowiańskie abstractum sufiksalne nomina actionis. (Formacje z podstawowym sufiksalnym -n-, -t-), Maria Wojtyła-Świerzowska 7,62 zł 8,00 zł
Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy, redaktcja naukowa: Hanna Popowska-Taborska 2,86 zł 3,00 zł
Procesy innowacyjne w językach słowiańskich, redakcja naukowa: Zofia Rudnik-Karwatowa 9,52 zł 10,00 zł
Problemy teoretyczno-metodologiczne badań konfrontatywnych języków słowiańskich, redakcja naukowa Helena Běličova, Galina Nieszczimienko, Zofia Rudnik-Karwatowa 0,95 zł 1,00 zł
Cerkiewnosłowiańskie tytuły ewangelijne 0,95 zł 1,00 zł
Studia gramatyczne bułgarsko-polskie, t. V-VI. Konfrontacja językowa. Słowotwórstwo. Wybrane kategorie semantyczne, Redakcja naukowa: Violetta Koseska-Toszewa, Małgorzata Korytkowska 0,95 zł 1,00 zł
Zapożyczenia słowiańskie w dialektach nowogreckich, Wanda Budziszewska 0,95 zł 1,00 zł
Związki i paralele fonetyczne języków słowiańskich, Leszek Bednarczuk 8,10 zł 8,50 zł
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom IX. Leksyka 5, redaktor naukowy Irena Maryniakowa, opracowanie: Maria Czurak, Ewa Golachowska, Irena Maryniakowa (kierownik Zespołu), Kazimiera Pastusiak 8,10 zł 8,50 zł
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom VII. Leksyka 3, redaktor naukowy Irena Maryniakowa, opracowanie: Zespół Instytutu Slawistyki PAN w składzie Piotr Cetra, Maria Czurak, Ewa Golachowska, Irena Maryniakowa (kier.Zespołu) 2,86 zł 3,00 zł
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom VIII. Leksyka 4, redaktor naukowy Irena Maryniakowa, opracowanie: Zespół IS PAN w składzie Maria Czurak, Ewa Golachowska, Irena Maryniakowa (kierownik Zespołu), Kazimiera Pastusiak 7,62 zł 8,00 zł
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom X. Leksyka 6, redakcja naukowa Irena Maryniakowa, opracowanie: Zespół IS PAN: Maria Czurak, Irena Maryniakowa (kierownik Zespołu), Kazimiera Pastusiak i Dorota Krystyna Rembiszewska 10,00 zł 10,50 zł
Polsko-bułgarskie odpowiedniości przekładowe czasów przeszłych, Joanna Satoła-Staśkowiak 7,62 zł 8,00 zł
Wykładniki przybliżoności adnumeratywnej w języku polskim i rosyjskim, Maksim Duszkin 7,62 zł 8,00 zł
Wariantywność walencji czeskiego czasownika. Konkurencja struktur syntetycznych i analitycznych, Natalia Urbańczyk-Adach 7,62 zł 8,00 zł
Studia gramatyczne bułgarsko-polskie, t. IV. Modalność a inne kategorie językowe, Violetta Koseska-Toszewa, Małgorzata Korytkowska 3,10 zł 3,25 zł
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom IV. Słowotwórstwo, redakcja naukowa Irena Maryniakowa, opracowanie: Zespół IS PAN: M. Czurak, E.Golachowska I. Maryniakowa (kierownik Zespołu), K. Pastusiak i D. Rembiszewska 12,00 zł 12,60 zł
Studia gramatyczne bułgarsko-polskie, t. VII. Przewodnik po akademickiej Gramatyce konfrontatywnej bułgarsko-polskiej, redakcja naukowa Violetta Koseska-Toszewa, Julija Baltowa 3,10 zł 3,25 zł
Przemiany socjolingwistyczne w polskich społecznościach na Litwie (region trocki) i Białorusi (region iwieniecki). Studium porównawcze, Koji Morita 9,52 zł 10,00 zł
W kręgu bułgarskiej groteski (o twórczości Jordana Radiczkowa 0,95 zł 1,00 zł
Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity, Katarzyna Kotyńska 8,10 zł 8,50 zł
Lekcja maszyny. Przypadki poezji czeskiej awangardy, Michał Stefański 10,00 zł 10,50 zł
Polskie partykuły wyróżniające. Studium semantyczne, Anna Kisiel 10,95 zł 11,50 zł
Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka. Zeszyt 6. Pisarze wieku XI. Tłumaczenie i komentarz Anna Kotłowska. Współpraca Alina Brzóstkowska 9,52 zł 10,00 zł
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom I. Reedycja pod redakcją: Dorota Krystyna Rembiszewska i Janusz Siatkowski 18,10 zł 19,00 zł

SŁOWNIKI / LEKSYKONY (16)

Słownictwo medyczne Stefana Falimirza, t. 2: Słownik, Lucyna Agnieszka Jankowiak 8,10 zł 8,50 zł
Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom II. D – J, Wiesław, Boryś, Hanna Popowska-Taborska 2,86 zł 3,00 zł
Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom III, K – O, Wiesław Boryś, Hanna Popowska-Taborska 9,52 zł 10,00 zł
Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom IV, P – S, Wiesław Boryś, Hanna Popowska-Taborska 9,52 zł 10,00 zł
Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom V, Š – Ž i Suplement, Wiesław Boryś, Hanna Popowska-Taborska 9,52 zł 10,00 zł
Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom VI, Indeksy wyrazowe do tomów I – V (z płytą CD), Wiesław Boryś, Hanna Popowska-Taborska 12,57 zł 13,20 zł
Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska. Część I (A – G), Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak 7,62 zł 8,00 zł
Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska. Część II (H – M), Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak 7,62 zł 8,00 zł
Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska. Część III (N – Pleć), Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak 7,62 zł 8,00 zł
Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska. Część IV (Plemię - Pytlowany), Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak 5,00 zł 5,25 zł
Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska. Część V (R - Stracenie), Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak 10,00 zł 10,50 zł
Słownik gwarowy tzw. Słowińców Kaszubskich, tom I, A – C, redaktor naukowy Zenon Sobierajski 2,86 zł 3,00 zł
Słownik nazewnictwa Warszawy, Kwiryna Handke 9,52 zł 10,00 zł
Słownik frazeologiczny białorusko-polski / Бeларуска-польски фразeалагічны слоўнік, Anatol Aksamitow, Maria Czurak 8,10 zł 8,50 zł
Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza, Irena Maryniakowa, Dorota K. Rembiszewska, Janusz Siatkowski 38,10 zł 40,00 zł
Lucyna Agnieszka Jankowiak, Synonimia w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku (na podstawie "Słownika terminologii lekarskiej polskiej" z 1881 roku 30,48 zł 32,00 zł
Sklep internetowy Shoper.pl