Język / Language

50 lat slawistyki w Polskiej Akademii Nauk (1954-2004). Księga jubileuszowa Instytutu Slawistyki PAN, redaktor naukowy Kwiryna Handke
Cena: 10,00 zł 25,00 zł
szt.
50 lat slawistyki w Polskiej Akademii Nauk (1954-2004). Księga jubileuszowa Instytutu Slawistyki PAN, redaktor naukowy Kwiryna Handke

 

   Księga powstała dzięki wysiłkowi niemal wszystkich pracowników obecnie zatrudnionych w Instytucie z pomocą grona doktorantów oraz dzięki udziałowi niektórych dawnych pracowników Instytutu. Wyrazisty ślad rezultatów badań naukowych pracowników Instytutu, tych dawnych, i tych obecnych, pozostaje w ich publikacjach. O wielu innych dokonaniach, które z różnych względów nie zostały zakończone publikacjami, piszą w tej księdze koledzy. (Z Przedmowy Kwiryny Handke)

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
 • promocja
Acta Baltico-Slavica : 21, redaktor naczelny Jan Safarewicz
Cena: 3,00 zł 5,00 zł
szt.
Acta Baltico-Slavica : 21, redaktor naczelny Jan Safarewicz Acta Baltico-Slavica . Archeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia są rocznikiem poświęconym stosunkom językowym, społecznym, kulturalnym i politycznym, jakie zachodziły i zachodzą obecnie między ludami bałtyckimi i słowiańskimi. ISSN: ...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
 • promocja
Acta Baltico-Slavica : 22, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa
Cena: 3,00 zł 5,00 zł
szt.
Acta Baltico-Slavica : 22, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa Acta Baltico-Slavica . Archeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia są rocznikiem poświęconym stosunkom językowym, społecznym, kulturalnym i politycznym, jakie zachodziły i zachodzą obecnie między ludami bałtyckimi i słowiańskimi. ISSN: ...
Dostępność:
średnia ilość
Wysyłka:
10 dni
 • promocja
Acta Baltico-Slavica : 23, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa
Cena: 3,00 zł 5,00 zł
szt.
Acta Baltico-Slavica : 23, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa Acta Baltico-Slavica . Archeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia są rocznikiem poświęconym stosunkom językowym, społecznym, kulturalnym i politycznym, jakie zachodziły i zachodzą obecnie między ludami bałtyckimi i słowiańskimi. ISSN: ...
Dostępność:
na wyczerpaniu
Wysyłka:
10 dni
 • promocja
Acta Baltico-Slavica : 24, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa
Cena: 3,00 zł 5,00 zł
szt.
Acta Baltico-Slavica : 24, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa Acta Baltico-Slavica . Archeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia są rocznikiem poświęconym stosunkom językowym, społecznym, kulturalnym i politycznym, jakie zachodziły i zachodzą obecnie między ludami bałtyckimi i słowiańskimi. ISSN: ...
Dostępność:
średnia ilość
Wysyłka:
10 dni
 • promocja
Acta Baltico-Slavica : 25, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa
Cena: 3,00 zł 5,00 zł
szt.
Acta Baltico-Slavica : 25, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa Acta Baltico-Slavica. Archeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia są rocznikiem poświęconym stosunkom językowym, społecznym, kulturalnym i politycznym, jakie zachodziły i zachodzą obecnie między ludami bałtyckimi i słowiańskimi. ISSN: 0...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
 • promocja
Acta Baltico-Slavica : 27, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa
Cena: 3,00 zł 5,00 zł
szt.
Acta Baltico-Slavica : 27, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa Acta Baltico-Slavica. Archeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia są rocznikiem poświęconym stosunkom językowym, społecznym, kulturalnym i politycznym, jakie zachodziły i zachodzą obecnie między ludami bałtyckimi i słowiańskimi. ISSN: 0...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
 • promocja
Acta Baltico-Slavica : 28, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa
Cena: 3,00 zł 5,00 zł
szt.
Acta Baltico-Slavica : 28, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa Acta Baltico-Slavica. Archeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia są rocznikiem poświęconym stosunkom językowym, społecznym, kulturalnym i politycznym, jakie zachodziły i zachodzą obecnie między ludami bałtyckimi i słowiańskimi. ISSN: 0...
Dostępność:
średnia ilość
Wysyłka:
10 dni
 • promocja
Acta Baltico-Slavica : 31, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa
Cena: 8,50 zł 10,50 zł
szt.
Acta Baltico-Slavica : 31, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa Acta Baltico-Slavica. Archeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia są rocznikiem poświęconym stosunkom językowym, społecznym, kulturalnym i politycznym, jakie zachodziły i zachodzą obecnie między ludami bałtyckimi i słowiańskimi. ISSN: 0...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
 • promocja
Acta Baltico-Slavica : 32, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa
Cena: 10,00 zł 21,00 zł
szt.
Acta Baltico-Slavica : 32, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa Acta Baltico-Slavica. Archeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia są rocznikiem poświęconym stosunkom językowym, społecznym, kulturalnym i politycznym, jakie zachodziły i zachodzą obecnie między ludami bałtyckimi i słowiańskimi. ISSN: 0...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
 • promocja
Acta Baltico-Slavica : 33, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa
Cena: 10,50 zł 21,00 zł
szt.
Acta Baltico-Slavica : 33, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa Acta Baltico-Slavica. Archeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia są rocznikiem poświęconym stosunkom językowym, społecznym, kulturalnym i politycznym, jakie zachodziły i zachodzą obecnie między ludami bałtyckimi i słowiańskimi. ISSN: 0...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
 • promocja
Acta Baltico-Slavica : 34, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa
Cena: 15,00 zł 30,00 zł
szt.
Acta Baltico-Slavica : 34, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa Acta Baltico-Slavica. Archeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia są rocznikiem poświęconym stosunkom językowym, społecznym, kulturalnym i politycznym, jakie zachodziły i zachodzą obecnie między ludami bałtyckimi i słowiańskimi. ISSN: 0...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
 • promocja
Acta Baltico-Slavica : 35, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa
Cena: 15,00 zł 30,00 zł
szt.
Acta Baltico-Slavica : 35, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa Acta Baltico-Slavica. Archeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia są rocznikiem poświęconym stosunkom językowym, społecznym, kulturalnym i politycznym, jakie zachodziły i zachodzą obecnie między ludami bałtyckimi i słowiańskimi. ISSN: 0...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
 • promocja
Acta Baltico-Slavica : 36, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa
Cena: 15,75 zł 31,50 zł
szt.
Acta Baltico-Slavica : 36, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa

 

   Acta Baltico-Slavica. Archeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia są rocznikiem poświęconym stosunkom językowym, społecznym, kulturalnym i politycznym, jakie zachodziły i zachodzą obecnie między ludami bałtyckimi i słowiańskimi.

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
 • promocja
Acta Baltico-Slavica : 37, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa
Cena: 15,75 zł 31,50 zł
egz.
Acta Baltico-Slavica : 37, redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa

 

 

   Acta Baltico-Slavica. Archeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia są rocznikiem poświęconym stosunkom językowym, społecznym, kulturalnym i politycznym, jakie zachodziły i zachodzą obecnie między ludami bałtyckimi i słowiańskimi.

   Acta Baltico-Slavica t. 37 w znakomitej większość zawiera teksty wygłoszone na konferencji Wspólnota komunikatywna dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego wczoraj, dziś, jutro?  zorganizowanej z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin wieloletniej Redaktor Naczelnej, prof. dr hab. Irydy Grek-Pabisowej. Reprezentują one dziedziny nauki, którymi zajmowała się Jubilatka oraz odzwierciedlają sytuację językową na terenach dawnego WKL. Tom liczy 630 stron. Jest to ostatni rocznik w wydaniu książkowym także ostatni, który wyszedł pod redakcją pani profesor Irydy Grek-Pabisowej. Od stycznia 2014 teksty publikowane w ABS będą dostępne poprzez otwartą platformę (OJS).

Dostępność:
na wyczerpaniu
Wysyłka:
10 dni
 • promocja
Aleksander Wielki a macedońska idea narodowa. Słowiańskie losy postaci antycznej, Lilla Moroz-Grzelak
Cena: 8,50 zł 10,50 zł
szt.
Aleksander Wielki a macedońska idea narodowa. Słowiańskie losy postaci antycznej, Lilla Moroz-Grzelak

     Książka wpisuje się w nurt licznych opracowań o Aleksandrze Wielkim – jednym z najsłynniejszych władców i strategów wojennych w historii świata.   "Przegląd wybranych pozycji z bogatego piśmiennictwa o Aleksandrze Wielkim dokumentuje przemiany, jakim podlegał jego obraz na przestrzeni wieków - od dzieł pisarzy antycznych, przez utwory Słowiańszczyzny prawosławnej z okresu średniowiecza i wieku XIX, po współczesną macedońską twórczość literacką" (Zakończenie, s. 139).

      "Niniejsza praca jest próbą rekonstrukcji mitu Aleksandra Wielkiego w piśmiennictwie obszaru bułgarsko-macedońskiego wieku XIX wieku i macedońskiego w XX stuleciu, wpływu tego mitu na kształtowanie się i rozwój macedońskiej idei narodowej. zamierzeniem moim jest ukazanie, w jaki sposób kolejne epoki odeszły od wizerunku Aleksandra Wielkiego, pozostawionego nam przez antycznych twórców i wskazanie, jakim przemianom podlegał w pewnych momentach historii starożytny bohater w Słowiańszczyźnie, a na ziemiach macedońskich w szczególności" (Wstęp, s. 11).

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
 • promocja
Antroponimia łemkowska na tle polskim i słowackim (XVI-XIX wiek), Ewa Wolnicz-Pawłowska
Cena: 3,00 zł 5,00 zł
szt.
Antroponimia łemkowska na tle polskim i słowackim (XVI-XIX wiek), Ewa Wolnicz-Pawłowska Analizie poddano imiona chrzestne męskie i żeńskie oraz nazwiska. Rozwój antroponimii łemkowskiej ukazano na tle zachodniosłowiańskich systemów nazewniczych: polskiego i słowackiego. Zanalizowano ok. 13,5 tys. nazw osobowych Łemków, 6 tys. – Polaków ...
Dostępność:
na wyczerpaniu
Wysyłka:
10 dni
 • promocja
Antroponimia słowiańska. Materiały z IX Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Warszawa 6 – 8. IX. 1994, Redaktorzy naukowi Ewa Wolnicz-Pawłowska i Jerzy Duma
Cena: 3,00 zł 5,00 zł
szt.
Antroponimia słowiańska. Materiały z IX Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Warszawa 6 – 8. IX. 1994, Redaktorzy naukowi Ewa Wolnicz-Pawłowska i Jerzy Duma Tematyka tomu skupia się wokół zagadnień związanych z antroponimią słowiańskich obszarów pogranicznych. Obok licznych prac szczegółowych znajdują się tu również propozycje ujęć syntetycznych dla badań antroponimicznych, dziś możliwe dzięki szybkim po...
Dostępność:
średnia ilość
Wysyłka:
10 dni
 • promocja
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom IV. Słowotwórstwo, redakcja naukowa Irena Maryniakowa, opracowanie: Zespół IS PAN: M. Czurak, E.Golachowska I. Maryniakowa (kierownik Zespołu), K. Pastusiak i D. Rembiszewska
Cena: 12,60 zł 25,20 zł
szt.
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom IV. Słowotwórstwo, redakcja naukowa Irena Maryniakowa, opracowanie: Zespół IS PAN: M. Czurak, E.Golachowska I. Maryniakowa (kierownik Zespołu), K. Pastusiak i D. Rembiszewska Niniejszy tom ukazuje się jako ostatni w dziesięciotomowej edycji – Atlasie gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny . Zamyka wieloletnią pracę nad badaniem północnej części pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Tom czwarty Atlasu jest poświęco...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
 • promocja
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom IX. Leksyka 5, redaktor naukowy Irena Maryniakowa, opracowanie: Maria Czurak, Ewa Golachowska, Irena Maryniakowa (kierownik Zespołu), Kazimiera Pastusiak
Cena: 8,50 zł 10,50 zł
szt.
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom IX. Leksyka 5, redaktor naukowy Irena Maryniakowa, opracowanie: Maria Czurak, Ewa Golachowska, Irena Maryniakowa (kierownik Zespołu), Kazimiera Pastusiak Tom IX (Leksyka 5) zawiera mapy i komentarze następujących działów: VIII. Obróbka lnu; IX. Surowce i ich obróbrka; XV. Odzieź; XXI. Czas. ISBN: 978-83-89191-60-1 ISBN (całość): 83-04-00456-9 seria: Prace Slawistyczne numer: 121 rodzaj publikacji: atl...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
 • promocja

Pozycje współwydawane

Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej, Warszawa–Łomża 2016.

Tom jest zbiorem artykSłowiańskie słowniki gwaroweułów poświęconych opracowaniom słownikowym materiałów gwarowych. Teksty ukazują różnorodne aspekty dorobku słowiańskiej leksykografii gwarowej i stanowią swego rodzaju syntezę dokonań językoznawców z obszaru Słowiańszczyzny.

więcej »

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności, Warszawa 2015.

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz

Autorka przygląda się społecznej funkcji dziewictwa i defloracji i dowodzi, że są one elementem procesu wytwarzania płci i cielesności, konstytuują podmiotowość kobiecą i doświadczenie bycia kobietą. Analizowane są zarówno pogłębione wywiady z kobietami, jak i dzieła literackie, filmy, audycje radiowe, kampanie reklamowe czy artykuły prasowe. Pozwala to pokazać siatkę dyskursów koncentrujących się wokół problemów seksualności, cielesności, fizjologii i anatomii kobiecego ciała, a także sprecyzować, w jaki sposób zagadnienie dziewictwa i defloracji służy społeczeństwu jako narzędzie kontroli kobiet.

więcej »

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Cenniki do pobrania

Waluty

Statystyki

Produktów:
240
Kategorii:
30
Nowości:
3
Promocje:
218
Sklep internetowy Shoper.pl